Een stap verder op weg naar liberalisering van de Franse energiemarkt

De Europese Commissie heeft onlangs ingestemd met het tarief (€ 42/MWH) waartegen Franse electriciteitsproducent EDF een deel van zijn produktie moet doorverkopen aan concurrenten op de Franse energiemarkt. Op deze manier moet EDF het voordeel van zijn met kerncentrales geproduceerde ‘goedkope’ electriciteit delen met zijn concurrenten, waaronder ook aanbieders van alternatieve energie, en is een stap verder gezet op weg naar volledige liberalisering van de Franse energiemarkt. 

De tariefstelling is een uitvloeisel van de wet NOME (Nouvelle Organisation du Marché de l’Electricité) die op 1 juli 2011 van kracht geworden is en voorziet in een geleidelijke afbouw van gereglementeerde tarieven voor grootverbruikers van electriciteit. Concurrenten van EDF hebben aanvankelijk geprotesteerd tegen dit tarief dat zij te hoog achtten. De Europese Commissie heeft zijn goedkeuring gegeven op voorwaarde dat Frankrijk voor het eind van het jaar inzage geeft in de manier waarop de tariefstelling van de in kerncentrales opgewekte electriciteit tot stand is gekomen. 

Na de kernramp in Fukushima is in Frankrijk een debat ontstaan over de werkelijke kosten van kernenergie waarin onder meer de kosten van nog scherpere veiligheidsmaatregelen zijn meegerekend.

Bron: Lesechos.fr  d.d. 12 juni 2012

%d bloggers liken dit: