Matchmaking missie Offshore Wind sector naar Frankrijk

1 t/m 4 oktober 2012

Matchmaking missie Offshore Wind sector naar Frankrijk

Vereniging FME-CWM en Transfer LBC organiseren in opdracht van NL EVD Internationaal een handelsmissie in de Offshore Wind sector naar Frankrijk van 1 tot en met 4 oktober 2012. Op 6 april werd de eerste tender gegund voor de bouw van de eerste Franse Offshore Windparken. Daarom wordt voor Nederlandse bedrijven een handelsmissie georganiseerd naar Parijs en de kustregio’s waar de parken gebouwd zullen worden. De missie wordt uitgevoerd onder de vlag van Cleantech Holland en is gericht op de gehele keten van de Offshore Wind sector. De deelnemende bedrijven krijgen een uitgebreid programma om in contact te komen met Franse bedrijven die betrokken zullen zijn bij de bouw van de windparken. Naast een collectief programma wordt er per deelnemend bedrijf een individueel matchmakingprogramma opgezet. De handelsmissie wordt georganiseerd in opdracht van EVD Agentschap NL.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Vereniging FME-CWM, Nicole de Borst. T: 079 3531390 of E: nicole.de.borst@fme.nl. Binnen TRANSFER Consultancy kunt u contact opnemen met TRANSFER Head Office, Jan Willem van Bokhoven.