Frankrijk : Groei van recycling van plastic

 In Frankrijk wordt steeds meer plastic afval gescheiden ingezameld. In 2010 verwerkten Franse recyclingsbedrijven 1.049 Kt (KiloTon) plastic, waarvan 940 Kt in Frankrijk werd opgehaald, en 100 Kt geïmporteerd werd. Dit blijkt uit een rapport van het Franse milieu-agentschap Ademe.

 40 procent van het opgehaalde afval is afkomstig uit huishoudelijk afval, 31 procent uit productie-afval, 5 procent uit elektrische en elektronische uitrustingen, 5 procent uit de autosloop en 3 procent uit bouwafval. Vooral in deze laatste drie sectoren wordt steeds meer plastic gerecycled.

In 2010 werd 351 Kt van het opgehaalde plastic ook daadwerkelijk hergebruikt. De grootste hergebruiker is de Franse plasticindustrie, die van 264 Kt gebruikt plastic weer nieuwe producten maakten. Dit is geen slechte prestatie, gezien het feit dat de totale plasticproductie in Frankrijk de laatste jaren afneemt door de economische crisis.

Het niet hergebruikt plastic wordt grotendeels geëxporteerd (654 KT), omgezet in energie in verbrandingsovens, of gestort.

 Er zijn ongeveer 700 bedrijven in de branche actief. Zij zetten in 2010 800 miljoen euro om, en hadden 4.000 mensen in dienst

Bron : http://www.actu-environnement.com/

Voor meer informatie : http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=83631&p1=30&ref=12441