Frankrijk: steunplan voor de automobielindustrie

De minister van economisch herstel, Arnaud Montebourg, heeft tijdens de Ministerraad van 25 juli 2012 het steunplan voor de automobielsector in Frankrijk gepresenteerd. Dit plan moet de weg effenen voor een opleving van deze in moeilijkheden verkerende strategische sector voor de Franse economie. De werkgelegenheid in de automobielindustrie is de afgelopen tien jaar met 30 procent afgenomen. Dit jaar worden slechts twee miljoen auto’s in Frankrijk geproduceerd tegen nog drie en half miljoen in 2005. Onvoldoende werk en gebrek aan investeringen drukken op de toekomst van Franse productie-eenheden. In juli 2012 kondigde PSA Citroën aan de komende twee jaar een fabriek te sluiten en in totaal 8.000 medewerkers te zullen ontslaan.

De hoofdlijnen van het steunplan zijn:

Verhoging van de ecologische bonus

Om de aanschaf van energiezuinige en milieuvriendelijke voertuigen te ondersteunen, heeft de regering besloten om de bestaande ecologische bonussen tot eind 2012 te verhogen van 5.000 naar 7.000 euro voor elektrische auto’s en van 2.000 naar 4.000 euro voor hybride auto’s. Deze maatregel geldt ook voor de aanschaf van bedrijfsauto’s. Het geheel aan bonus-malus voorzieningen zal worden gepreciseerd in de Franse begroting voor 2013.

Heroriëntatie aankoopbeleid overheid op het gebied van voertuigen.

De Staat zal het goede voorbeeld geven: 25 procent van de nieuw aan te schaffen auto’s zullen elektrisch of hybride zijn en ieder te bestellen stedelijk voertuig zal elektrisch zijn. De Staat en de territoriale overheden zullen jaarlijks 11.000 schone auto’s aanschaffen. Deze toekomstige jaarlijkse bestellingen komen bovenop de door de vorige regering geplaatste bestelling bij Renault en Peugeot van 18.700 elektrische auto’s voor een twintigtal publieke of private ondernemingen. Deze bestelling loopt via de UGAP, een inkoopcentrale van de Franse overheid.

Acceleratie van de plaatsing van oplaadpalen

De regering wil het door de toenmalige minister van Ecologie Jean-Louis Borloo in 2009 in gang gezette project voor een grootschalige plaatsing van oplaadpalen nieuw leven in blazen. De reeds voorziene 50 miljoen euro hiervoor zullen als eerste worden toegewezen aan een twaalftal vrijwillige steden, zoals Nice, Bordeaux, Straatsburg, Parijs en Rennes oplaadpalen worden versneld. De organisatie van de installatie ervan zal centraal worden gecoördineerd.

Strategische toekomstinvesteringen in R&D

Frankrijk moet weer een voorsprong krijgen in de uitvinding van auto’s van de toekomst. De regering zal in totaal 350 miljard euro mobiliseren om de autoconstructeurs, de toeleveranciers en distributeurs te helpen bij het innoveren. Dit bedrag komt uit het “programma investeringen voor de toekomst” en zal worden aangewend in samenspraak met de Franse innovatieclusters, de Franse publieke investeringsbank, de Europese investeringsbank en het kaderprogramma R&D van de Europese Unie. Voor eind 2012 zal een technologisch onderzoeksinstituut voor de auto-industrie worden opgericht.

Versterking van de toeleveringsindustrie voor de automobielsector

Voor de voornamelijk uit mkb bestaande toeleveringsindustrie zijn er verschillende steunprogramma’s voorzien. Oseo, het agentschap voor innovatie en mkb, mobiliseert 150 miljoen euro ter voorkoming van kasproblemen bij sommige toeleveranciers. Daarnaast wordt er 450 miljoen euro ter beschikking gesteld voor de financiering van de vernieuwing van productie eenheden en voor industriële investeringen. Verder handhaaft de regering het moderniseringsfonds voor fabrikanten van electronische apparatuur voor auto’s ”Fonds de modernisation des équipementiers automobiles (FMEA)” . Dit fonds kan 260 miljoen euro investeren voor hun strategische ontwikkeling.

Bron: Ministère du Redressement Productif.

Voor meer informatie: Perscommuniqué van het Franse ministerie van economische herstel

Zie ook berichtgeving innovatie-attaché Frankrijk over de Franse automotive sector wil aan de top blijven met elektrische auto’s