Frankrijk: groei M-commerce

Over vijf jaar zal dankzij de m-commerce 19,2 miljard euro gegenereerd worden in zeven landen van Europa, waarvan 3,1 miljard euro in Frankrijk.

Dit is 17,8 miljard meer dan in 2011 et de opbrengsten via m-commerce zullen stijgen van 1 tot 6,8 % van de omvang van online verkoop.

Volgens een studie van Forrester uitgevoerd in Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Zweden en Engeland, zal in 2017 3,1 miljoen euro aan inkomsten gerealiseerd worden via  m-commerce in Frankrijk, na Engeland (6,1 miljard)en Duitsland (4,1 miljard).

Deze Europese groei wordt verklaard door de belangrijke stijging van het aantal m-consumenten dat in Europa geschat wordt op 79 miljoen in 2017, tegen 7,6 miljoen in 2011.

Bron: Le journal du Net , 16 juli 2012

Zie ook het informatiedossier  van het Agentschap NL  over het benutten van kansen op het gebied van E-tailing in West-Europa