Frankrijk ziekenhuisinkopen: UniHA lanceert een website voor leveranciers

UniHA, de onderlinge inkoopcentrale van 56 grote universitaire en publieke Franse ziekenhuisinstellingen, heeft sinds kort een website (in de Franse taal) voor toekomstige leveranciers met informatie over de status van inkoopprogramma’s.

In 2011 behandelde de UniHA 108 inkoopprocedures waarvoor 500 leveranciers werden geselecteerd. De UniHA is georganiseerd in 13 inkoopeenheden die het merendeel van de ziekenhuisbenodigdheden dekken zoals medicijnen, medische apparatuur, verbandmateriaal en medische verbruiksartikelen verzorgingsproducten , maar ook catering en diensten.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich rechtstreeks per mail presenteren aan de per sector verantwoordelijke inkoper(s) binnen de UniHA. Momenteel is het nog niet mogelijk voor buitenlandse bedrijven zich on-line in te schrijven. Het is wel de bedoeling dat het huidige inschrijfformulier (“inscription fournisseurs”) spoedig wordt aangepast opdat buitenlandse bedrijven die niet over het zogeheten “Siret nummer”  beschikken er ook gebruik van kunnen maken.

Sinds 2011 heeft het Franse Ministerie voor Volksgezondheid een nationaal programma gelanceerd om de inkoop binnen de ziekenhuizen te structureren en te dynamiseren. Dit programma heet PHARE (Performance hospitalière pour des achats responsables) en heeft als doel om de ziekenhuisinkopen efficiënter te organiseren ter verbetering van de kwaliteit en de kostenbeheersing.