Isoleren : energieverspilling tegengaan èn leefomstandigheden verbeteren

DPE labelIn Frankrijk is een nationaal debat gaande over energie transitie en zijn zowel overheid als marktspelers druk met het vinden van concrete oplossingen. 

Eén van de prioriteiten van de regering Hollande op dit gebied is het renoveren en isoleren van woningen. Zo’n 15 % van alle Franse woningen is zeer slecht of helemaal niet geïsoleerd. Het gaat om ongeveer 4 miljoen woningen. Dit heeft vanzelfsprekend nadelige gevolgen voor klimaat en milieu. 

Naast de verhoging van de energieprijzen op zich, leidt het gebrek aan isolatie tot een verslechtering van de leefomstandigheden van bewoners uit de laagste inkomensklasse. Insee, het nationaal bureau voor de statistiek, constateerde in 2011 dat 3,8 miljoen huishoudens meer dan 10 % van hun inkomen aan stookkosten spenderen. 

Het onder voormalig president Sarkozy geïnitieerde overheidsprogramma “Grenelle de l’Environnement” heeft reeds de ontwikkeling van de zgn. diagnostic de performance énergétique (DPE) van woningen voortgebracht. Deze analyse leidt tot energie- en klimaatlabels, die direct energie verbruik en uitstoot van broeikasgassen indelen op een schaal van A tot G.

Er bestaan in Frankrijk twee belangrijke programma’s die tot doel hebben de slechte energie situatie te verbeteren:

  1. het Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) werd in 2004 opgericht en heeft tot doel financiële steun te bieden aan minder goed bedeelde huishoudens, in geval van onbetaalde energierekeningen. Het fonds wordt gevoed door de energieleveranciers en door lokale overheden.
  2. het programma Habiter mieux werd in 2011  opgericht en heeft tot doel de isolatie van woningen te stimuleren. Het wordt aangestuurd door het Agence Nationale de l’Habitat (Anah) en neemt de concrete vorm aan van een “Contrat Local d’Engagement“: een contract tussen locale spelers, de overheid en uitkeringsinstellingen. Het programma wil op een duurzame manier de gebrekkige energie situatie verbeteren door, door middel van isolatie van woningen, de energieverspilling aan de bron aan te pakken . Hierbij wordt voorrang gegeven aan huishoudens met lagere inkomens, die werkzaamheden willen laten verrichten om de energie performance van hun woning te verbeteren. Er werd een budget van 1,2 md € toegekend, voor de helft bekostigd uit het programma Investissements d’Avenir. De energieleveranciers Total, EDF en GDF SUEZ dragen ook bij aan de financiering van het programma, dat ongeveer 300.000 huishoudens betreft.

Tijdens een bijeenkomst met lokale afgevaardigden op het Congres van Franse burgemeesters, heeft minister van Ecologie en Energie, Delphine Batho, onlangs toegezegd dat de overheid kleine gemeentes financieel zal steunen bij de uitvoering van isolatie werkzaamheden. Per 2013 zou hiervoor 25 miljoen euro beschikbaar worden gesteld.

Ook grote gemeentes en steden nemen veel initiatief op dit gebied. Zo heeft de stad Parijs , in samenwerking met het milieu en energie agentschap Ademe, de voorziening Copropriétés : objectif climat  getroffen. Deze biedt verenigingen van eigenaren hulp bij het analyseren en verbeteren van de energie performance van de flatwoningen. Sommige mede-eigenaren kunnen subsidie ontvangen van de stad Parijs en het agentschap Anah. De verenigingen van eigenaren kunnen financieel worden bijgestaan door de regio Ile-de-France. Speciale energie adviseurs, de zgn. conseillers Info Energie, bieden de verenigingen hulp op het gebied van methodologie, communicatie, vergaren van financiële hulp, follow-up, technisch advies, e.d..

Franse particulieren kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een belastingkrediet (Crédit d’impôt développement durable) krijgen voor het laten uitvoeren van bijv. isolatie werkzaamheden aan hun woning.

Vakbeurzen :

Innovative Building van 16-18 april 2013 te Porte de Versailles (Paris)

Batimat van 4-8 november 2013  in het Parc des Expositions de Paris Nord (Villepinte)

Voor meer informatie over energietransitie, zie ook : Frankrijk in afwachting van roadmap energietransitie na milieuconferentie

Bronnen: Actu-Environnement, l’Ademe, l’Anah, Les Echos, L’Expansion, France BTP, Insee