Professionele inkopen zijn niet per se “made in France”

made in FranceIn tegenstelling tot de voorkeur van Franse particulieren, die voor 55 % van hun kerstinkopen voorkeur gaven aan producten van Franse makelij, geven professionele inkopers niet erg veel om “made in France”. Dit bleek uit een recent onderzoek van het adviesbureau AgileBuyer, dat een enquête hield onder 466 inkoopmanagers. Slechts 19 % van de onderzochte bedrijven heeft tot doelstelling “made in France” in te kopen en slechts 17 % kiest bij voorkeur voor “made in Europe” inkoop.

De oorzaak hiervan ligt volgens het adviesbureau in de slechte reputatie die Franse industriële bedrijven vaak te onrechte hebben: te klein, financieel kwetsbaar, inflexibel, niet competitief, …   

 Franse sectoren die het minst rekening houden met inkoop uit Frankrijk zijn elektrotechniek, gevolgd door chemicaliën, de medische sector en ICT. Daarentegen blijkt een derde van alle bedrijven uit de sector energie-water-afvalverwerking evenals uit de financiële sector wel degelijk voorkeur te geven aan inkoop uit Frankrijk, en wel om operationele redenen.

Voor 2013 is het hoofddoel : kostenbesparing.

De tendens van inkoop uit zgn. “low cost” landen is echter aan het verminderen. In december gaven 32 % van de ondervraagden aan de inkoop uit deze landen te willen vergroten, tegenover 40 % vorig jaar. Echter, 55 % van de inkopers gaf aan helemaal niet volgens deze optiek te werken. Voor steeds meer inkoopcentrales is het land van herkomst van producten of diensten geen prioriteit. Sommige bedrijven komen terug van hun inkooppolitiek uit  low-cost landen en kiezen ervoor opnieuw in Europa of in Frankrijk hun inkopen te doen, als blijkt dat de totale kosten van de aankopen (transport en valuta schommelingen inbegrepen) hier minder hoog zijn.

Buiten pure kostenbesparing (“cost out“) blijken steeds meer inkoopcentrales zich, samen met hun innoverende toeleveranciers, een waarde creërende houding (“value in“) aan te meten, volgens Olivier Wajnsztok, directeur en vennoot bij AgileBuyer. 

Bron : Les Echos