Recycling elektrische en elektronische apparatuur : de consument blijft betalen

RECYCL~1Diverse spelers uit de Franse sector van recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur* hebben zich met succes gemobiliseerd voor het behoud van de financiële bijdrage door consumenten aan het verwerken van dit afval. In een gezamenlijk persbericht hebben de ministers van Milieu, van Begroting en van Sociale en solidaire economie ** op 19 december j.l. bevestigd dat deze zgn. “éco-participation” van kracht blijft.
 
Dit is goed nieuws voor deze sector en een opluchting voor de betrokken spelers, zoals de door de Franse overheid officieel erkende eco-organisaties Eco-Systèmes, Ecologic, ERP en Recylum, maar ook voor de stichtingen Emmaüs en Envie, voor wie recycling van deze apparatuur een belangrijke bron van inkomsten is en bovendien de mogelijkheid heeft geboden personen te laten herintreden in het arbeidsproces.  
 
In Frankrijk is deze financiële bijdrage door consumenten wettelijk verplicht sinds 2005, naar aanleiding van de Europese richtlijn. Het principe ervan is eenvoudig : fabrikanten of importeurs van elektrische en elektronische produkten financieren de inzameling en de verwerking van het toekomstige afval, door middel van een financiële bijdrage aan door de overheid erkende organisaties, de zgn. “éco-organismes“. Deze bijdrage wordt direct doorberekend aan de consument d.m.v. de zgn. “éco-participation”, waarvan het bedrag bij aankoop van een TV, afwasmachine of ander produkt, duidelijk vermeld wordt. Het gaat om enkele cents tot hooguit een paar euro per apparaat, die niet zoals in het geval van belasting aan de staatskas worden bijgedragen, maar direct gebruikt worden voor de financiering van recycling van de apparatuur. Kosten van recycling bedragen gemiddeld ongeveer 0,52 € per kilo. Hiervan betreft 74 % de verwerking, 14 % het transport en 12 % administratiekosten. Het gaat in totaal om een bedrag van ongeveer 200 miljoen euro per jaar.

Oorspronkelijk was voorzien dat deze eco-bijdrage per 13 februari 2013 zou verdwijnen. Maar een maandenlange mobilisering van de sector heeft geleid tot voortzetting hiervan.

Zijn voornaamste argument bestond uit het feit dat het leeuwendeel van het te verwerken afval dateert van voor augustus 2005 (herkenbaar aan een etiket met een doorgestreepte afvalbak).  Voor groot afval zoals koelkasten is dit zelfs 96 %. In ongeveer 20 % van de gevallen zijn de producenten of importeurs van deze produkten inmiddels van de markt verdwenen en dragen zij dus niet bij aan de recycling ervan.
 
Andere belangrijke argumenten van de sector betroffen de werkgelegenheid (1450 banen bij de stichtingen Emmaüs en Envie) en de financiële bijdrage van 19 miljoen euro aan locale overheden voor de inzameling van het afval, die met dit instrument gepaard gaan.
 
Het afschaffen van de eco-participation was oorspronkelijk gepland zodra het aandeel van deze oude apparaten slechts 50 % van de ingezamelde artikelen bedraagt. “Volgens de huidige voorspellingen zal dat niet voor 2024 zijn“, meent Christian Brabant, algemeen directeur van Eco-systèmes.
 
 
* in het Frans wordt de afkorting D3E gebruikt: “déchets d’équipements électriques et électroniques

** Delphine Batho, ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie; Jérôme Cahuzac, ministre délégué chargé du Budget; Benoît Hamon, ministre délégué chargé de l’Économie sociale et solidaire et de la Consommation

Bron : France Info, Les Echos, La Tribune