Frankrijk : Offshore windenergie 2e tenderronde

 fra-windenergy-offshore-iaDe al maanden geleden aangekondigde tweede tenderprocedure voor de bouw van 200 windmolens voor de kust van Tréport (Haute-Normandie) en bij het Ile de Noirmoutier (Vendée) is gelanceerd. Elk park krijgt een capaciteit van ongeveer 500 MW, dus een totaal van 1000 MW. Dit is minder dan verwacht. De geïnteresseerde bedrijven rekenden op 600 MW voor Noirmoutier en 750 MW voor Tréport. Dit laatste park maakte onderdeel uit van de eerste tenderronde voor een capaciteit van 750 MW. Dit project is uiteindelijk niet gegund omdat de enige gegadigde, het consortium GDF Suez/Areva, een te hoog tarief berekende voor de levering van elektriciteit aan energiemaatschappij EDF. Daarbij hadden de vissers zich sterk tegen dit project verzet.

Volgens schattingen is met de bouw van 200 windmolens een investering van ca. 3,5 miljard euro gemoeid. De jaarlijkse kosten voor de gemeente via de aankooptarieven van EDF zullen 500 miljoen euro bedragen. De Franse overheid zet sterk in op windenergie en wil met de aanleg van de offshore windparken voor de Franse kust een belangrijke impuls geven aan de ontwikkeling van deze industrietak in Frankrijk. De sector zou op termijn ca 10.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen opleveren.

In het voorjaar 2012 werd de uitslag van de eerste tenderprocedure bekend gemaakt en werden vier windenergieparken met een capaciteit van 2000 MW toegekend aan het consortium Areva/Iberdrola (1 park) en de tandem EDF-Alstom. Verwacht wordt dat naast GDF Suez/Areva ook het consortium EDF/Alstom een offerte zal uitbrengen in deze tweede ronde. Beide wachten op de publicatie van de tender om de keuze van hun partners bekend te maken.

In maart zal de tender worden gepubliceerd, de inschrijftermijn loopt af in september en de uitslag is voorzien voor januari 2014.

Het ligt in de bedoeling een derde tenderronde te lanceren voor de aanleg van windparken voor de resterende 3000 MW.  Men verwacht dat deze eind 2013 zal plaatsvinden. De keuze van de windmolenparken moet nog bepaald worden.

 

Bron : Les Echos 9 januari 2013