2013: verwachte performance Franse sectoren

 performance 

De Franse bank LCL (Le Crédit Lyonnais) geeft in haar traditionele jaarlijkse editie van “France Secteurs” een vooruitblik op de verwachte performance van de belangrijkste sectoren van de Franse economie.

LCL voorspelt voor 2013 een betrekkelijke groei van slechts 0,4 %. Enkele sectoren, waaronder de vliegtuigbouw, zouden er goed van af moeten komen. Frankrijk onderscheidt zich volgens de bank van andere euro landen door een negatievere budgettaire impuls in 2013 in vergelijking tot 2012. Er wordt gestreefd naar een belangrijke sanering van overheidsuitgaven, waardoor de groei beperkt zal zijn tot maximaal 0,4 % volgens de bank. Daarnaast zal het “Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l’emploi“, dat garant moet staan voor economische groei en verbetering van de concurrentiekracht en de werkgelegenheid, de Franse economie moeten stabiliseren. Hierdoor zou Frankrijk in 2014 een groei van 1,3 % moeten kunnen bereiken.

Onderstaand een overzicht van de verwachtingen per sector voor 2013. Tenzij anders vermeld, geeft het percentage tussen haakjes de ontwikkeling van het transactievolume weer. 

Landbouw en Voedingsmiddelen (Agriculture & Agroalimentaire)
– Voedingsmiddelen (- 0,5 %)
Na een kleurloos jaar 2012, zal de voedingsmiddelen productie hinder gaan ondervinden van de export daling die te maken heeft met algehele afname van de Europese vraag en met de concurrentiedruk van de Duitse voedingsmiddelen industrie.

Uitrustingsgoederen (Biens d’équipement)
– Civiele scheepbouw en reparatie (- 7 %)
Ondanks een hervatting van reparatie werkzaamheden, zal deze sectorale activiteit afnemen gezien de bouw van twee cruise schepen afgerond is. De bestelling van een enorm passagiersschip en het succes van kleinere werven geven echter positieve vooruitzichten op middellange termijn.

– Vliegtuigbouw en ruimtevaart (+ 2 %)
Deze activiteit blijft positief voor wat betreft de civiele sector en de commerciële luchtvaart, maar gezien de onzekere economische omstandigheden dient een slag om de arm gehouden te worden.

 – Metaalverwerking (- 2,5 %)
Gezien de metaalverwerking te weinig exporteert (20 % van de productie), zal zij hinder ondervinden van de problemen die haar klanten, met name in de automobiel sector, ondervinden.

 – Mechanische apparatuur (- 2 %)
De dynamiek van de grootste export accounts zal de dalende interne vraag niet kunnen compenseren, met name binnen de sectoren automotive en bouw.

– Precisie engineering (+ 0,5 %)
Een concurrerende en goed gepositioneerde sector die echter te lijden heeft onder de matige Europese consumptie.

 – Metaalgieterij (- 2 %)
Deze sector zal de problemen van de Europese automobiel industrie te lijf moeten gaan.

– Elektrische uitrusting* (- 2 %)
De sector zal te maken krijgen met de verminderde activiteit in de bouw.

 – Elektronische componenten* (+ 1,5 %)
Ondanks een matig uitzicht in het begin van het jaar, zijn de vooruitzichten mondiaal gezien positiever.

– Telecom, informatica, civiele elektronica* (0 %)
Weinig vooruitzicht, maar hoop op verbetering voor het einde van het jaar.

– Defensie elektronica* (- 3 %)
De sector blijft geconfronteerd met de Franse en Europese budgettaire beperkingen.

Automobiel industrie (Industrie automobile)
– Persoons- en bedrijfsvoertuigen < 5 ton (- 4 %)
De Europese markt voor persoonsvoertuigen daalt met 7 %, waarvan de grootste daling de Zuid-Europese landen betreft. De productie van PSA en Renault in Frankrijk daalt met 14 %.

– Bedrijfsvoertuigen > 5 ton (- 5,4 %)
Na een belangrijke opleving in 2011, zijn de Europese vrachtwagen markten opnieuw aan het dalen. De productie anticipeert deze tendens.

– Auto-industrie apparatuur * (- 6,4 %)
De verminderde verkoop door Franse fabrikanten op dit gebied blijft doorzetten en verlengt de tendens van 2012 (-11%)

Halffabricaten (Biens intermédiaires)
– Hol glas (- 1%)
De productie zal licht afnemen in een context van stagnerende markten.

– Vlakglas (0 %)
De productie zal qua volume standhouden, echter in een context van grote onzekerheid betreffende de afnemers.

– Papier-karton (- 3 %)
Geconfronteerd met een dalende vraag, zal de papierindustrie zich blijven inspannen om haar productie capaciteit aan te passen in een context van verminderde prijsdruk betreffende grondstoffen.

– Golfkarton (- 1 %)
De verwerkers van golfkarton krijgen te maken met een verminderde vraag van hun belangrijkste klanten: de verwerkende en de voedingsindustrie. Er zal sprake blijven zijn van productiestoppen in een kader van algemene overcapaciteit.

 – Minerale chemie (- 0,1)
Verzwakte productie in de meeste sectoren, met uitzondering van meststoffen, die een stagnering van de sector teweeg brengt.

– Meststoffen (+ 3 %)
De Franse productie zal toenemen dankzij ingebruikname van nieuwe eenheden, in een context van aanhoudende wereldwijde vraag.

– Organische chemie (- 0,2 %)
Door voortdurende vraagvermindering zal het productie volume licht dalen.

– Kunststoffen (0 %)
Stagnerende productie in 2013, door voortdurende vraagdaling.

– Gewasbeschermingsmiddelen (0 %)
Het onzekere economische klimaat en de vermindering in het gebruik leiden tot een stagnatie in deze sector.

– Kunststofverwerking (- 2 %)
De in 2012 geconstateerde volume daling zet zich voort. 

 – Staalindustrie (- 2 %)
Het zichtbaar verbruik neemt met 3 % af. Prijzen blijven onder druk. Zij blijven sterk afhankelijk van de prijsschommelingen van ijzererts en cokeskolen (in verband met het Chinese evenwicht).

Consumptie goederen (Biens de consommation)
– Uitgeverij (- 3 %)
Na een nieuwe vermindering in 2012 en bij gebrek aan invoering van nieuwe schoolprogramma’s, zal de marktontwikkeling afhangen van bestsellers. De verkoop zal ook bepaald worden door de ontwikkelingen op het gebied van de huishoudelijke consumptie en van het digitale boek.

– Grafische industrie (- 2 %)
In een context van de dalende reclamemarkt, zullen adverteerders en bedrijven hun uitgaven verder beperken, wat het volume van grafisch drukwerk niet ten goede zal komen.

 – Farmaceutische producten * (+ 1 %)
Gematigde groei, beïnvloed door nieuwe beperkende maatregelen op het gebied van uitgaven in de gezondheidszorg op de binnenlandse markt.

Diensten (Services)
– IT diensten * (- 1 %)
In een sombere economische context, blijven de bedrijfsuitgaven op het gebied van informatica beperkt, wat een vermindering van nieuwe projecten tot gevolg heeft en waardoor de prijsdruk blijft standhouden.

 – Groothandel * (+ 1,4 %)
De marges van tussenhandelaars en de huishoudelijke begrotingen zullen onder druk blijven. Tegelijkertijd zullen consumptie gewoontes zich blijven ontwikkelen via verschillende kanalen (vnl. internet), zelfs op het gebied van voedsel.

Constructie industrie (Construction)
  – Bouw (- 6,5 %)
De voortdurende economische stilstand en de afname van overheidshulp op het gebied van huisvesting zorgen voor een ernstige terugloop.

– Openbare werken (- 2,5 %)
De budgettaire restricties en de ongunstige economische conjunctuur zorgen voor vermindering van investeringen, ondanks de steun van het gemeentelijke verkiezings circuit.

(* in waarde uitgedrukt)

Het complete rapport (in het Frans) kunt u hier vinden: France Secteurs

Bron: LCL, Les Echos, La Tribune