Duurzame energie

SupergridIn het kader de verduurzaming van de opwekking van energie worden voor de Franse kust grote off-shore windparken gepland. De grote Franse energie bedrijven EDF en GDF doen daarnaast haalbaarheidsstudies naar de opwekking van elektriciteit dmv ‘hydroliennes’ (afgezonken turbines die worden aangedreven door stroming). Er zijn al enkele proefopstellingen van dergelijke stromingsaangedreven turbines in gebruik. (Zie eerdere berichten hierover op het Blog Innovatie Attaché Parijs). Een aantal locaties voor de Franse kust lijkt zich bijzonder goed te lenen voor het gebruik van hydroliennes vanwege de sterke stroming die daar altijd staat.

De Franse netwerk beheerder RTE (onderdeel van EDF) heeft onlangs in opdracht van de Franse regering een studie gedaan om een inzicht te krijgen welke aanpassingen nodig zijn aan het Franse netwerk als de produktie van mariene energie op grotere schaal zou gaan plaatsvinden. Omdat slechts enkele plaatsen zich lenen voor de aanlanding van hoogspanningskabels zullen waarschijnlijk meerdere connectorstations op zee moeten worden gebouwd. Omdat de hydroliennes per definitie in gebieden met sterke stroming zullen worden geplaatst , zal dat extra eisen aan de kabels en de constructies op de zeebodem stellen. De tekst van de studie is helaas alleen in het frans beschikbaar  (zie: RTE). 

RTE en Alstom, grote Franse producent van onder meer windturbines, zijn voorts betrokken bij de ontwikkeling van een toekomstig Europees ‘supergrid’ om, elektriciteit opgewekt met wind-en mariene energie te kunnen koppelen aan het Europese netwerk (zie: Friends of the Supergrid )