Douane procedures: nachtmerrie of bezuinigingsmogelijkheid voor het MKB?

douaneHoewel het nog lang niet genoeg bekend is bij het MKB, weten steeds meer importeurs en exporteurs dat er winst te behalen valt op het gebied van douane procedures. In Frankrijk willen de douaniers hun imago verbeteren en worden bedrijven in 40 regio’s begeleid door ongeveer 60 douane agenten. De procedures blijven desondanks complex.

Uit onderzoek dat de Europese Commissie uit liet voeren bij bedrijven, blijkt dat het onderwerp “douane”, net als “werktijden” en “BTW”, deel uitmaakt van de 10 ergste nachtmerries van het MKB. De Franse overheid doet hard haar best het bestaande wantrouwen weg te nemen. Grote bedrijven hebben reeds sinds jaren begrepen dat goede samenwerking met de douane van groot belang is. De inzet van zo’n 60 agenten die het MKB begeleiden, moet ervoor zorgen dat ook kleinere bedrijven begrijpen dat de douane er is om hen te helpen, volgens Pascal Regard, chef van het politiek bureau van de in- en uitklaring : “wij benaderen 2000 midden- en kleinbedrijven per jaar“.

Tijd en geld winnen

De douane organisatie in Montreuil heeft verscheidene middelen en procedures gecreëerd om het leven van importeurs en exporteurs te vereenvoudigen. Voorzitter van het douane comité van de werkgeversorganisatie Medef, Jean-Philippe Lacroix, meent dat “de termijnen van in- en uitklaring uitermate kort zijn geworden” en hij bevestigt dat er veel inzet is getoond, m.n. op het gebied van dematerialisatie.

Volgens Pascal Regard weten bedrijven te weinig te profiteren van deze faciliteiten, ondanks het feit dat dit hun concurrentie positie internationaal gezien kan verbeteren. Bedrijven die de procedures het best beheersen kunnen tijd winnen, maar ook geld. Import of export van een product impliceert immers dat al voor de verkoop van het product douanerechten en BTW betaald moeten worden; uitbetalingen die zwaar kunnen wegen op de cash flow van ondernemingen. Dit is in het bijzonder het geval bij seizoens gebonden activiteiten als handel in textiel of bijvoorbeeld strandartikelen, waarbij men pas drie of vier maanden voor de verkoop importeert. Om dit probleem het hoofd te bieden heeft de douane de mogelijkheid gecreëerd om inkassering van douane rechten uit te stellen tot het moment van verkoop. Een filiaal van de groep Quiksilver, Na Pali, speelt hiermee jaarlijks 500.000 euro vrij. Jean-Philippe Lacroix geeft echter toe dat de procedures erg complex blijven en het voor MKB minder makkelijk is dan voor grotere bedrijven om personeel in te zetten op een douane functie. Het is uiteindelijk vaak een directielid of een dienstverlener die zich hiermee bezig houdt. Steeds meer midden- en kleinbedrijven laten echter zien dat het de moeite loont.

Voorbeelden van procedures

L’entrepôt sous douane (douane opslag)

De zgn. “dédouanement à domicile” maakt het mogelijk om de grenscontrôle te verplaatsen naar de opslagplaatsen van bedrijven. Bij aankomst worden goederen in een wachtruimte geplaats, waar de douane gedurende een uur kan ingrijpen. Daarna kan de onderneming bij haar goederen. Een meer gedigitaliseerde procedure kan dit tijdsbestek beperken tot 5 minuten.

Domiciliation unique communautaire (één EU domiciliëring)

Europese importeurs kunnen hun procedures op één plaats centraliseren, welke de invoerpoorten ook mogen zijn.

Perfectionnement actif (actieve veredeling)

Een vreemde naam voor een desondanks interessante procedure. Normaal gesproken moeten fabrikanten die onderdelen importeren en binnen Europa assembleren om vervolgens hun product opnieuw te exporteren, twee maal douane rechten betalen. Deze procedure maakt het mogelijk de kosten van de eerste import te besparen. Het middelgrote bedrijf Euroserum schijnt op deze manier 700.000 euro per jaar uit te sparen.

Opérateur économique agréé (erkende marktdeelnemer)

Deze certificering, die ingesteld is na de aanslagen van september 2001, is de meest  geraffineerde procedure. Een bedrijf moet allereerst aan de overheid bewijzen dat het aan een bepaald aantal kwaliteits- en veiligheidsnormen voldoet. Zodra de vergunning verkregen is, heeft de exporteur-importeur een internationale erkenning die de in- en uitklaring vergemakkelijkt.  Kortom, de ondernemer loopt minder risico op controle, vooral bij luchtvrachten, die gevoeliger zijn.

Guichet unique (één loket)

De douanes werken op dit moment aan een centraal loket, dat bedrijven in de gelegenheid zal stellen op één plaats de verscheidene verplichte procedures af te laten handelen (ministerie van Defensie voor oorlogsmaterieel; ministerie van Landbouw voor diergeneeskundige documenten). Deze mogelijkheid zal waarschijnlijk binnen drie à vijf jaar verwezenlijkt zijn.

Cijfers

67,9 miljard euro: het bedrag aan fiscale ontvangsten door de douanes

2 %: het aantal in- en uitklaringen dat gecontroleerd wordt

Bron : Les Echos

Voor meer informatie:

Agentschap.nl – Frankrijk: export en ondernemen

Agentschap.nl – Europese Unie: export en ondernemen

Belastingdienst.nl – douane voor bedrijven