Paris/Ile-de-France: presentatie van het “Nouveau Grand Paris”

nouveau_grand_paris_0  Op 6 maart 2013 heeft de Franse premier Jean-Marc Ayrault het gigaproject « Nouveau Grand Paris » gepresenteerd. Dit project heeft als doel een beter leef- en werkklimaat te bieden voor de agglomeratie Parijs alsook de economische groei van de voornaamste Franse regio Ile-de-France te garanderen. Ile-de-France zorgt namelijk voor 30 % van het bruto binnenlandse product. Met dit project zullen op termijn 150.000 banen worden gecreëerd.

 De onderstaande projecten maken deel uit van het “Nouveau Grand Paris”:

 Woningbouw:

Jaarlijks zullen er 70 000 woningen worden gebouwd om aan de toenemende vraag van de regio Ile-de-France te voldoen Nu zijn dat er nauwelijks 40 000. Een vijftiental architectencombinaties hebben in opdracht van het “Atelier international du Grand Paris” voorstudies rondom het thema “Wonen in Grand Paris” uitgevoerd.

 “Grand Paris Express”

Om in te spelen op de behoeften van de reizigers op het bestaande, overbelaste, netwerk en om de economische polen beter met elkaar te verbinden hebben de Staat en de Regio een ambitieus transportschema voor de komende 15 jaar opgesteld.

Naast het renoveren/uitbreiden van bestaande metro- en RER-rlijnen en de aanleg van nieuwe tramlijnen zal de automatische super metro “Grand Paris Express” worden aangelegd. Het uiteindelijke netwerk van de “Grand Paris Express”  zal 200 km beslaan en 72 nieuwe stations tellen. Vanaf 2015 zullen de werkzaamheden starten. De diverse lijnen zullen van 2020 tot 2030 progressief in werking worden gesteld.

 Onderstaande kaart geeft een overzicht van de verschillende aan te leggen lijnen: Metro et RER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De “Société du Grand Paris” is de opdrachtgever en verantwoordelijk voor de aanbestedingen. De uitvoering van dit ambitieuze project vergt een totale investering van 27 miljard euro.

 

Voor meer informatie:

–       persdossier over het “Nouveau Grand Paris”

–       Société du Grand Paris (SGP)

–       Syndicat des  transports d’Ile-de-France (STIF)

–       Atelier International du Grand Paris