Nederlandse ondernemingen blijven belangrijke investeerders in Frankrijk in 2012

De dynamiek van de buitenlandse investeringen in Frankrijk die banen creëren, veranderde niet in 2012. Vorig jaar kende Frankrijk 693 buitenlandse investeringen. De helft daarvan werd begeleid door het Franse Agentschap voor Internationale Investeringen (Agence Française pour les Investissements Internationaux, AFII) en zijn territoriale partners. Dat cijfer bevestigt dat Frankrijk aantrekkelijk blijft, ondanks de economisch moeilijke tijden op wereldniveau.

Het “Verslag 2012” bevestigt dat het aantal investeringen in activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling steeg (45 en 2012, 246 tijdens de voorbije tien jaar). Dat weerspiegelt de economisch gunstige omstandigheden in Frankrijk op dit gebied.

Meer dan 800 vestigingen in buitenlandse handen zijn actief in de concurrentieclusters. En meer dan 2 000 buitenlandse ondernemingen in Frankrijk genieten van het belastingkrediet voor onderzoek. Dat krediet werd uitgebreid met innovatiekosten voor het mkb en blijft behouden tot in 2017. Dat wakkert de interesse van buitenlandse investeerders aan.

Frankrijk telt vandaag meer dan 6 000 Nederlandse vestigingen, goed voor in totaal bijna 260 000 werknemers.

De Nederlandse investeringen in Frankrijk gaan in stijgende lijn. In 2012 waren er 24 Nederlandse investeringsprojecten, tegenover 20 in 2011. Dat betekent een stijging van 20%. De banen die deze projecten creëren, namen zelfs toe met 315%: van 360 nieuwe banen in 2011 tot 1 134 in 2012.

Frankrijk ontvangt 20% van de Nederlandse projecten in Europa.

De investeringen van Nederlandse ondernemingen geven in 2012 de voorkeur aan twee activiteiten: software en computerservice (21%) en financiële en bankdiensten en verzekeringen (17%). De Nederlandse ondernemingen vestigen zich in heel Frankrijk, maar in 2012 vooral in de regio’s Île-de-France (46%) en Provence-Alpes-Côte d’Azur (13%).

De voornaamste Nederlandse investeringen in 2012 zijn: DAMEN SHIPYARDS GROUP N.V.: de Nederlandse groep Damen, gespecialiseerd in scheepsbouw en –reparatie, nam in 2012 de activiteiten over van twee scheepswerven in Frankrijk. Zo bleven alle 154 banen behouden op de werf voor scheepsreparatie Arno in Duinkerken in de regio Nord-Pas-de-Calais, en meer dan 200 banen op de scheepswerf Sobrena in Brest in Bretagne. NXP SEMICONDUCTORS kondigde de opening aan van een OO-centrum in Colomiers in de regio Midi-Pyrénées. Het centrum zal zich toespitsen op het ontwerp van hoogwaardige RF-systemen en geïntegreerde microgolfschakelingen. Dit project zal een twintigtal banen creëren.

Het Franse agentschap voor internationale investeringen is het nationale agentschap dat verantwoordelijk is voor de bevordering, prospectie en ontvangst van internationale investeringen. Het is de instantie bij uitstek voor de aantrekkelijkheid en de economische reputatie van Frankrijk. Het agentschap doet een beroep op een nationaal en internationaal netwerk en werkt nauw samen met de regionale agentschappen voor economische ontwikkeling om de investeerders op een persoonlijke manier ten dienste te kunnen staan.

Bron: Invest in France Agency www.afii.fr