Steunprogramma voor biogasinstallaties in de veehouderij

Bureau Landbouw Raad

Dit programma is recent aangekondigd door Landbouwminister Le Foll en  Milieuminister Batho, als onderdeel van een (in najaar verwachte) Wet m.b.t.  energietransitie.

Het steunprogramma ‘Energie Méthanisation ( = biogas) Autonomie Azote’ (EMAA) met focus op de veehouderij heeft onder meer ten doel een beter stikstof beheer door het valoriseren van ‘organische’ stikstof en het terugdringen van het gebruik van minerale stikstof. Hiermee kunnen milieuverontreiniging a.g.v. stikstofgebruik en aanhoudend stijgende input- kosten voor de boer worden verminderd. Ook is het doel van de overheid om hiermee een zgn. ‘Frans biogasmodel’ te ontwikkelen –dit in tegenstelling tot het Duitse model – , te weten collectieve biogasinstallaties met korte aanvoercircuits en het creëren van extra werkgelegenheid (men spreekt van 2.000 banen) in rurale gebieden. Het streven is naar 1.000 biogasinstallaties in de veehouderijsector in 2020. Hiermee zou een investeringsbedrag van 2 miljard euro zijn gemoeid, afkomstig uit de nieuwe Investeringsbank van de overheid en…

View original post 249 woorden meer