Deel van Franse “investissements d’avenir” naar de prullenbak?

Investissements d'avenir 

In het kader van het investeringsprogramma Plan d’investissements d’avenir (PIA), wil de Franse overheid een circular economy bevorderen, door 3 complementaire thema’s te steunen:

  • afval management
  • landschaps- en bodemsanering
  • eco-design

Gekscherend zou men kunnen zeggen dat een deel hiervan naar de prullenbak gaat. Op het gebied van afval heeft het Franse agentschap ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) op 20 augustus 2013 een oproep gedaan aan belangstellenden om mee te dingen naar financiële steun, door middel van een zgn. appel à manifestations d’intérêt (AMI).

Sinds een eerdere AMI in 2011 werden diverse projecten op het gebied van het inzamelen, scheiden, recyclen en herwaarderen van afval gesteund door de Franse overheid. Een aantal voorbeelden:

Archimede

 ARCHIMEDE
hergebruik van hotel linnengoed in dekbedden

BioGNVAL

BioGNVAL
productie van vloeibare biobrandstof voor voertuigen uit afvalwater

BIOMETIC 2

 BIOMETIC 2
pilot unit voor zuivering van biogas verkregen uit zgn. non hazardous waste en introductie in het circuit van aardgas

 

 

 

EDB-HPCO V2

EDB-HPCI® V2
ontwikkeling van 2e generatie biobrandstof, ter vervanging van steenkool en stookolie, voor grote verbrandingsinstallaties

TREZ

TREZ
bouw van een industriële eenheid die hoogwaardig zinkpoeder produceert uit vochtig afval

Valormat

 VALORMAT
productie van grondstoffen uit oude matrassen voor hergebruik in nieuwe matrassen of andere vormen van schuim, vilt of watten

 

 

 

De nieuwe oproep voor projecten heeft tot doel om technologische innovaties en vernieuwende industriële oplossingen te financieren, die bijdragen aan een toename in het hergebruik, de recycling en de herwaardering van afval.

Kandidaten moeten met hun project aan ten minste één van onderstaande hoofdlijnen voldoen:

  • Inzameling, scheiding en voorbereiding van afval en de grondstoffen die hieruit voortkomen
  • Transformatie en toepassing van uit afval voortkomende (secundaire) grondstoffen

Er zal speciale aandacht worden gegeven aan projecten op het gebied van:

  • Recycling van grondstoffen aan de afnemerszijde van de waardeketen binnen de zgn. filières à responsabilité élargie des producteurs (Rep) (gebaseerd op het principe dat de “vervuiler betaalt”, dienen fabrikanten, importeurs en distributeurs financiële verantwoordelijkheid te dragen)
  • Recycling van strategische grondstoffen
  • Bouwafval
  • Nuttige toepassing (opwaardering) van organisch afval

Ademe is overtuigd van de noodzaak om onderzoek te stimuleren op het gebied van de verschillende fases van afvalscheiding en de verwerking van materialen, teneinde de stroom van grondstoffen en de kwaliteit van gerecyclede materialen te verbeteren.

Ontmantelingsmethodes, vermalingstechnieken, geautomatiseerde afvalscheiding… De recycling sector zal zich moeten ontwikkelen met dezelfde snelheid als de innovaties op het gebied van consumptiegoederen en zich moeten aanpassen aan het gebruik van steeds complexere materialen in kleine onderdelen: composieten, nanomaterialen, “intelligente” materialen of biobased materialen.

Op het gebied van energieterugwinning is Ademe op zoek naar technologieën met een gunstigere energiebalans en naar technologische toepassingen op het gebied van zgn. solid recovered fuels. Ook heeft Ademe veel interesse in geavanceerde productiemethodes van biobrandstof uit huisafval, industrieel afval of agrarisch afval.

Deze oproep voor projecten (AMI) zal lopen tot 16 januari 2015 en kent twee tussentijdse deadlines op 10 januari 2014 en 6 juni 2014.

Voor meer informatie: Ademe

Indien u interesse heeft meer te weten te komen over dit onderwerp, aarzelt u niet contact met ons op te nemen via: par-ea@minbuza.nl

Bronnen : Ademe, Actu-Environnement, Enerzine, GreenUnivers

Lees ook onze artikelen over : Waste2Value; Afvalverwerking; Energie