Biobased delegatie naar de Franse beurs SIÑAL in mei 2014

Bureau Landbouw Raad

Op 28 november jl. vond in Utrecht een bijeenkomst plaats voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat geïnteresseerd is in biobased economy (BBE) ontwikkelingen in Frankrijk. De bijeenkomst was een initiatief van de Nederlandse ambassade Parijs in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voormalig AgentschapNL). Medewerkers van de ambassade gaven een overzicht van de BBE-ontwikkelingen, de rol van de Franse overheid en een tweetal Franse innovatieclusters, en schetsten een beeld van de belangrijke spelers in dit domein zowel vanuit de landbouw als uit de chemiehoek.

 Frankrijk is een belangrijke speler op het gebied van BBE

Met 18 miljoen hectare landbouwareaal is Frankrijk het grootste landbouwland in de EU. Frankrijk is ook het grootste akkerbouwland in de EU en het vierde bosbouwland in de EU. Kortom, een land waar landbouwgrondstoffen, dus biomassa, volop aanwezig zijn. Noord-Frankrijk – regio’s Picardië en Champagne-Ardenne –is met ruim 3…

View original post 310 woorden meer