Investeringsprogramma voor modernisering kassen

Bureau Landbouw Raad

FranceAgriMer, de Franse uitvoeringsinstantie van het ministerie van Landbouw, heeft eind  november  jl. een nieuw investeringsprogramma geopend voor de modernisering van kassen. Dit soort  investeringsprogramma’s komt met enige regelmaat terug. Het glasareaal telt namelijk nog veel verouderde kassen die noch duurzaam, noch energiebesparend zijn. Hoewel een dergelijk programma altijd een kortdurende looptijd heeft (dit programma is ondertussen weer gesloten), kan het voor Nederlandse constructeurs die actief zijn op de Franse markt, toch nuttig zijn om inzicht te hebben in de investeringen die deze keer in aanmerking kwamen voor subsidies.

Hieronder volgt dan ook een overzicht van subsidieerbare investeringen voor nieuwe kassen of voor modernisering van bestaande kassen, ingedeeld in de volgende rubrieken:

. Construction d’une structure neuve

. chauffage/climatisation

. amélioration des cultures

. amélioration des intrants phytosanitaires

. reconversion énergétique

. investissements économes en énergie pour les serres construites aprés le 31/12/2005

. investissements économes en energie pour toutes les…

View original post 115 woorden meer