Burgemeester Hidalgo wil van Parijs een “lage emissiezone” maken

Blog Bureau Transport en Milieu

Voor de burgemeester van Parijs is de strijd tegen luchtvervuiling een prioriteit. Het plan van de gemeente Parijs van begin februari om de luchtvervuiling die wordt veroorzaakt door het wegverkeer te verminderen, spits zich toe op drie pijlers: stimuleren van alternatieven voor het individuele autogebruik, begeleiden van gebruikers naar milieuvriendelijke modaliteiten en het op den duur beperken van de toegang tot de Franse hoofdstad voor alle vervuilende diesel én benzine voertuigen.

De gemeente Parijs heeft zich laten inspireren door de lage emissiezones uit de luchtkwaliteitsrichtlijn van 2008. In Frankrijk wordt het rijverbod van vervuilende voertuigen in een bepaalde zone geregeld in het wetsvoorstel voor de energietransitie dat sinds 10 februari in het Parlement wordt behandeld.

De invoering van deze beperking zal geleidelijk plaatsvinden. De oudste en meest vervuilende voertuigen komen als eerste aan bod.

  • Vanaf 1 juli 2015 wil de gemeente anticiperen op de invoering van de wet voor de…

View original post 659 woorden meer