2nd European Forum for Public Procurement of Healthcare Innovation, Paris

Op woensdag 9 september 2015 vindt in Parijs het 2e Europese Forum voor openbare aanbestedingen van innovaties in de gezondheid plaats. Op dit evenement komen ‘s ochtends de Franse spelers  die een rol spelen bij  de promotie van innovatie in de Franse publieke gezondheidszorg aan het woord, zoals de RESAH, het  Réseau des Acheteurs Hospitaliers. Doorgaans is het lastig om hier inzicht in te krijgen. Tijdens deze ochtend worden de instrumenten gepresenteerd die Frankrijk inzet om innovatie in publieke aanbestedingen aan te moedigen.  Ook worden een aantal voorbeeldprojecten gepresenteerd zoals dat van de Silver Valley voor healthy aging. De ochtend wordt afgesloten met een presentatie over de rol van de industrie bij innovatieve oplossingen en hun relatie met ziekenhuizen.

De ochtend, op Frankrijk gericht is in het Frans,  en de middag, meer Europees georiënteerd met een workshop INSPIRE, is in het Engels.

Tussendoor zijn er netwerkmomenten.

Het gedetailleerde programma is te consulteren via de website van het “Procurement of Innovation Platform“.

Waar? 

Hôpital Diaconnesses

12-18 rue du Sergent Bauchat – 75012 Paris

Voor informatie en inschrijving : s.bourg@resah.fr

De toegang tot het evenement is gratis.