Frankrijk introduceert Green Deals naar Nederlands voorbeeld

Blog Innovatie Attaché Parijs

Emmanuel Macron, Minister van Economie Emmanuel Macron, Minister van Economie

Op 27 april werden in Parijs in aanwezigheid van Emmanuel Macron de eerste drie Franse Green Deals getekend. De Fransen noemen het een Engagement pour la Croissance Verte (ECV).

Het concept is gebaseerd op de Nederlandse ‘Green Deal’ die sinds 2011 bestaat en waarvan er inmiddels reeds 180 zijn getekend. Frankrijk heeft daar de afgelopen jaren veel belangstelling voor getoond. De ECV’s (Green Deals) hebben als doel om publiek-private samenwerkingen te stimuleren voor innovatieve projecten, vooralsnog gaat het om circulaire economie-projecten. De overheid verplicht zich om bij te dragen aan het weghalen van de belemmeringen die een project in de weg staan.

Europese Green Deal

Ook werd in maart 2016 een eerste Europese Green Deal getekend. Nederland, het VK, Vlaanderen en Frankrijk hebben samen een green deal getekend voor het ‘Grondstoffenkruispunt van Noord-Europa’. Een tiental specifieke afvalstromen die als grondstof kunnen dienen, zoals elektronisch afval…

View original post 566 woorden meer