Grand Paris Express, grootste mobiliteitsproject van Europa

Parijs wordt steeds voller en drukker. Om hier iets aan te doen wordt al jaren gesproken over de aanleg van een nieuw metrotraject rondom Parijs, dat de buitenwijken met elkaar moet gaan verbinden en ervoor zorgt dat deze reizigers niet allemaal óók door het centrum moeten. Sinds juni 2016 is dit dan eindelijk aan de gang. Het Grand Paris Express project is verreweg het grootste openbaar vervoersproject in Europa. Het doel? Een beter geïntegreerd transportnetwerk met betere service, klaar voor een metropolitaans gebied.

Met 68 nieuwe stations en 200 km extra spoorlijnen moet Grand Paris Express uit een ring route gaan bestaan om parijs heen (lijn 15) en ontwikkelende buurten met elkaar verbinden (lijn 16, 17, 18). Ook zullen bestaande metrolijnen worden uitgebreid. De 4 nieuwe lijnen 15 t/m 18 zullen ook de 3 vliegvelden om Parijs, en 165,000 omliggende bedrijven en research instituten met elkaar en Parijs verbinden.

1200px-Grand_paris_express.svg

Nieuwe stations

Een fundamenteel idee binnen dit project is dat de nieuwe te bouwen stations meer zijn dan alleen een doorloop route voor mensen naar hun trein. De nieuwe stations moeten multi-functioneel worden, en een plek om samen te komen, te shoppen, leven en werken. Kortom, de nieuwe stations moeten een aantrekkingspunt zijn van architectele waarde, wat toegankelijk, levend en vooral praktisch is. Hiermee zal het project zorgen voor veel meer dan alleen een paar nieuwe metrolijnen, maar draagt het bij aan een verdere ontwikkeling van Parijs als metropool.

Bouw begonnen

De constructie van het project is midden juni 2016 reeds begonnen en zal tot 2030 duren. Het voortdurende project zal een positieve impact hebben op stedelijke bouw, huisvesting en ook bescherming van het klimaat. Ruim 4.000 bouwmedewerkers en 37 architecten zijn druk bezig, en zorgen dat de eerste tekenen van de bouw van het grootste mobiliteitsproject van Europa sinds kort zichtbaar zijn en een grote hoeveelheid constructieplaatsen het beeld van de buitenwijken van Parijs veranderen.

Onlangs won het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis de opdracht voor de uitvoering van de oostelijke lijn 15. Goed voor een som van 12 miljoen euro. Naast dat Arcardis lijn 15 gaat exploiteren, is het ook ingeschakeld als supervisor en geeft het technische adviezen en globale ondersteuning. Zelfs een wereldspeler als Arcadis noemt het Grand Paris Express project een van de grootste mobiliteitsprojecten van de wereld.

Kosten

De publiekrechtelijke organisatie die het project coördineert, Sóciété du Grand Paris (SGP), ontving een lening van de European Investment Bank voor het realiseren van het project. Daarnaast zullen de overige kosten, die in totaal tussen de 28 en 35 miljard euro gaan bedragen, deels uit lokale belastingen worden gefinancierd. Ook worden er opbrengsten verwacht uit de verkoop van het datalinksysteem waarvan de nieuwe metrotreinen worden voorzien.

Project vol kansen

Door de ontwikkeling van de nieuwe gebieden en de onderlinge aansluitingen moet het project een boost zijn voor de Franse economie. Het langetermijneffect voor het BBP van Frankrijk is geschat op 100 miljoen euro door de SGP. Aangezien het project aanzienlijk omvangrijk is en veel vraagt op het gebied van constructie en techniek, komen er een groot aantal leveranciers in aanmerking bij te dragen aan de realisatie van het grote transport systeem. Op de website van Société du Grand Paris is de nodige informatie te vinden over investeren en business opportunities.

Grand Paris Express