Kansen voor NL’se bouwsector in Frankrijk

De internationale vakbeurs op het gebied van bouw & infrastructuur INTERMAT in Parijs (Parc des Expositions) is net achter de rug, een goed moment om deze sector in Frankrijk onder de loep te nemen en te inventariseren waar de potentiële kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven liggen in Frankrijk.

Dat het Nederlandse bedrijfsleven de Franse bouwsector al heeft kunnen vinden blijkt wel uit het feit dat Nederland goed vertegenwoordigd was op de beurs Intermat met meer dan 20 stands van toonaangevende bedrijven actief in deze sector. Intermat Paris is het equivalent van de vakbeurs Bauma in München en heeft een groot internationaal bereik, waardoor er tijdens de zes beursdagen ook de gelegenheid was om business meetings te houden met het internationale netwerk. De centrale thema’s waren: grond- en sloopwerkzaamheden; Wegen, Materialen en Funderingen; Lifting, Handling & Transport, Bouw & Betonsector. Back-to-back met Intermat Paris vond ook de editie World of Concrete Europe (WOC) plaats om alle belangrijke spelers, gevestigd in de EMEA-zone, van de industrie bijeen te brengen.

Studie Intermat Observatoire – Intermat heeft samen met Business France een studie gerealiseerd, Intermat Observatoire, gericht op de bouwsector en vooruitkijkend naar 2025-2030. Een weergave van de projecten op het gebied van bouw & infrastructuur, voor zowel bestaande als toekomstige projecten. De studie heeft 12 landen uitgelicht in de EMEA-regio, waaronder ook Nederland met een overzicht van de meest omvangrijke projecten en een analyse van de investeringen, ingedeeld in de volgende sectoren; lucht- en haven infrastructuur, wegen en spoorwegen, bouw, transport, mijn- en steengroeves.

Voor de projecten in Nederland geeft de studie aan dat de belangrijkste projecten liggen op wegen, luchthaven- en haveninfrastructuur voor een totale investering van 37 miljard tot aan 2028. Het merendeel (25 miljard) is voorzien voor de aanleg van nieuwe wegen en het beter benutten van wegen om het fileprobleem aan te pakken.

Frankrijk tot 2030 – In Frankrijk liggen de kansen, net als in Nederland, op het gebied van infrastructuur maar ook in de bouw. Voor het Nederlandse bedrijfsleven is het van belang om kennis te nemen van een aantal projecten, op zeer grote schaal, in de Parijse regio maar ook daarbuiten. Een opsomming van de meest omvangrijke projecten;

Grand Paris Logementswoningbouw Parijs van 1.3 miljoen woningen | 42 mld. Een gigantisch bouwproject in de Parijse regio van 70.000 woningen per jaar voor een totaal van 1.3 woningen binnen een periode van 25 jaar. De wijken rondom de 68 toekomstige (metro-) stations in Parijs (zie project Grand Paris Express) zijn hierbij prioritair. Het project omvat ook sociale woningbouw, winkel- en kantoorpanden. Het project is inmiddels gestart in 2015 en is in beheer van la Société Grand Paris (SGP).

Grand Paris Expresseen uitbreiding van het metronetwerk in de Parijse regio met 4 nieuwe volautomatische lijnen | 25 mld. Het grootste Europese infrastructuur-project van de afgelopen 10 jaar voor de aanleg van 200 km, hoofdzakelijk ondergronds, aan nieuwe spoorlijnen met 68 nieuwe bijbehorende (metro-) stations gestart in 2016, zal in 2030 gerealiseerd zijn. Een belangrijke tussentijdse deadline zal in 2024 zijn wanneer de Olympische Spelen in Parijs zullen worden gehouden. De stad Parijs heeft de ambitie om dan de meest duurzame spelen te organiseren en een uitstekend openbaar vervoernet is daarin onmisbaar. Alle locaties van de Spelen zullen dan per openbaar vervoer bereikbaar moeten zijn. Het nieuwe netwerk zal de 3 vliegvelden van Parijs met elkaar verbinden en zal de huidige reistijd tussen vliegveld Charles de Gaulle (CDG) naar Parijs halveren.

Ook Grand Paris Express is in handen van Société Grand Paris, zij grepen Intermat als gelegenheid aan om de langverwachte kalender van de planning van de werkzaamheden te communiceren. Volgens deze, overigens nog voorlopige, kalender zullen de aanbestedingen voor een aantal metrolijnen bekend worden gemaakt vanaf eind 2018 en begin 2019. SGP heeft een aantal projecten al uitbesteed aan grote namen als Vinci, Spie, Eiffage, Bougues, Nexity en het Nederlandse Arcadis. Deze bedrijven werken momenteel al aan de realisatie van dit project, echter men geeft aan dat er ook voor het MKB kansen zullen liggen. Arcadis zal verantwoordelijk zijn voor het programmamanagement, de begeleiding van de uitvoering en advies.

Beide bovenstaande projecten worden samen gevat als “Grand Paris” en hebben als doel om de Parijse regio een economische boost te geven en het verbeteren van de stedelijke mobiliteit.

LGV Lyon-Turin – de aanleg van 140 km grotendeels ondergrondse spoorlijn| 26 mld Dit project voor een spoorwegverbinding tussen Lyon en Turijn voor een afstand van 140 km, waarvan 86 km ondergronds zal worden aangelegd. Dit tracé zal voor zowel personenvervoer als voor goederentransport bestemd zijn.

De studie geeft op grond van o.a. deze projecten een inschatting van de benodigde equipment en bouwmaterialen voor de komende Jaren;

  • Tunnelboormachines en ondergrondse uitrusting (Grand Paris Express)
  • persoonlijke beschermingsmiddelen / helmen (bluetooth)
  • drones
  • anti-collision systemen voor torenkranen
  • nieuwe materialen (bio geotechnische, organische hars) maar ook staal en speciale legeringen

 

Meer informatie is te vinden op de volgende websites:

NL economisch network in Frankrijk –  het netwerk van de Nederlandse overheid in Frankrijk is er om Nederlandse organisaties te helpen de Franse markt te betreden. Dat kan in de vorm van informatieverschaffing op maat en door toegang door (netwerk)activiteiten, individueel en collectief. Wij organiseren diverse seminars, conferenties en bezoeken. Daarnaast zijn er geweldige mogelijkheden om met ondersteuning van RVO-instrumenten zaken te doen in het buitenland.

In Nederland staat Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland  (https://www.rvo.nl/ ) tot uw beschikking om vragen te beantwoorden.

In Frankrijk zijn dat de Handels Attaché en de Innovatie Attaché op de Ambassade in Parijs en de NBSO’s in Lyon en Nantes.

Zie hier een overzicht van de contacten van de economisch netwerk in Frankrijk.