Wie helpt Nantes aan innovatieve duurzame stadslogistiek oplossingen?

De West-Franse Metropool Nantes organiseert een oproep tot het indienen van oplossingen voor duurzame stedelijke logistiek.

FLUX Nts

Dit project FLUX -Fabriquons la Logistique Urbaine ensemble‘ beoogt oplossingen voor een duurzame stadslogistiek voor de zogenaamde “laatste kilometers”.

In 2017 heeft Nantes Metropool een burgerdebat omtrent Energie Transitie georganiseerd. De uitkomsten daarvan vormen de basis van het Energie Transitie Plan binnen Nantes Metropool voor de periode van 2018 tot 2027.

Het project ‘FLUX’ maakt hiervan deel uit (zie p.24 – punt 10).

FLUX biedt de mogelijkheid Nederlandse oplossingen, die bijdragen aan een ecologische vervoersmethodes en duurzame oplossingen voor goederenverkeer in Nantes Metropool te ontwikkelen waarbij de woon en leef-kwaliteit van de bewoners wordt gerespecteerd.

De oproep staat open voor buitenlandse oplossingen, op voorwaarde dat deze toepasbaar zijn in de metropool en ter plaatste worden uitgevoerd.

FLUX zoekt oplossingen voor de duurzame stedelijke logistiek zoals: opslag, distributie, levering, circulatie en evacuatie van goederen in de stad.

De vragen in het project FLUX zijn naar oplossingen voor de:

 • ecologisch impact op het goederenvervoer in de stad;
 • verbetering van de verkeersstroom bij het leveren van goederen, door ze buiten de stad te bundelen;
 • gebruik van alternatieve energieën en energieoverdracht door voertuigen;
 • optimalisering van opslag
 • gebruikmaken van de rivieren
 • duurzame en ecologische organisatie van de bouwprojecten in de stad
 • facilitering van de activiteiten van ambachtslieden in de stad
 • optimalisering van het functioneren van recente economische projecten binnen de metropool, zoals het agro-food cluster en de toekomstige grootstedelijke vers-markt in Rezé

Volgende stap :

 • 6 november: informatiedag, uitwisseling, kennismaking, bezoek van de sites waar de aanbesteding en de projecten gaan plaatsvinden. Inschrijving per email:  logistique.urbaine@nantesmetropole.fr

Ter informatie:

 • 14 partijen zijn bij het project FLUX betrokken:
  ADEME, SAMOA, Nantes métropole Gestion Équipements, Nantes Métropole Aménagement, Nantes Métropole Habitat, la SNCF, Enedis, GRDF, AFILOG (Association Française de l’Immobilier Logistique), ID4Car (pôle de compétitivité sur la mobilité durable), Voies Navigables de France, Chambre de Commerce et d’Industrie Nantes – Saint-Nazaire, Fédération Nationale des Transporteurs Routiers, Union Européenne.
 • Horizon 2020 – mySMARTLife  Nantes Métropole ontving financiering uit het programma Horizon 2020 mySmartLife (Nantes, Hamburg en Helsinki)

Sluitingsdatum : 31 december

Adres : Nantes Métropole / Département Déplacements – Direction de la stratégie et des études / Fabriquons la logistique urbaine ensemble
2 cours du Champ de Mars

44923 Nantes Cedex 9

Frankrijk