Category Regelgeving

Nieuw Benelux-Protocol Intellectuele Eigendom bespaart ondernemingen kosten en tijd

Het Benelux-Gerechtshof wordt bevoegd voor geschillen rond merken. Met de ondertekening van een protocol door de Benelux-landen, kunnen ondernemers voor geschillen rond merken in plaats van bij nationale rechtbanken, terecht bij het Benelux-Gerechtshof. Een snellere gerechtelijke procedure zal bedrijven kosten en tijd besparen. Meer dan 22.000 verzekeringsmakelaars, koffiebranderijen, ICT bedrijven, kledingzaken per jaar deponeren via […]

Frankrijk zet in op de ‘herovering’ van zijn industrie

Originally posted on Blog Innovatie Attaché Parijs:
Frankrijk lanceerde begin september 34 programma’s voor de ‘herovering’ van zijn nationale industrie teneinde weer mee te tellen in de wereld van de veelbelovende industriesectoren. Net als dat het geval was in de jaren ’80 met de Ariane, de TGV, Airbus en de Concorde. Een industriële doorstart dus…

folder Economisch Cluster Parijs

Douane procedures: nachtmerrie of bezuinigingsmogelijkheid voor het MKB?

Hoewel het nog lang niet genoeg bekend is bij het MKB, weten steeds meer importeurs en exporteurs dat er winst te behalen valt op het gebied van douane procedures. In Frankrijk willen de douaniers hun imago verbeteren en worden bedrijven in 40 regio’s begeleid door ongeveer 60 douane agenten. De procedures blijven desondanks complex. Uit onderzoek dat […]